Liturgia Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek zgromadzili się wierni w naszym kościele wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczyliśmy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Bierze chleb i wino, i przemienia je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.

DSC03174

DSC03181

Postawa Chrystusa umywającego nogi, postawa pełna miłości jest warunkiem owocnego udziału w Eucharystii. Do prawdziwej miłości, nie szukającej swego, zobowiązuje nas dziś Chrystus. Miłość jest oczyszczeniem i prawdziwym obmyciem z grzechów.

DSC03193

A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. (J 13,4-5)

DSC03222

DSC03242

Nasza adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek do godz. 22:00 jest dowodem wdzięczności za dar Eucharystii.

263_8667

Dodaj komentarz