Nabożeństwa majowe

„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone,
Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki!”

Miesiąc maj jest w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Codziennie, każdego dnia maja będziemy się spotykać w naszym kościele parafialnym odprawiając nabożeństwa majowe. Zapraszamy wszystkich wiernych na wspólną modlitwę Litanią do Najświętszej Maryi Panny w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18:00, a w niedzielę i święta o godz. 16:30. 

Liturgia Wigilii Paschalnej

Wigilia Paschalna w Wielką Noc rozpoczęła się po 20:00. Parafianie zgromadzili się przed kościołem, gdzie ks. Proboszcz Jerzy Ważny poświęcił ogień, od którego został zapalony paschał.

dsc00835dsc00849dsc00865

W procesji z zapalonym paschałem wszyscy udali się do kościoła, gdzie zostało uroczyście odśpiewane orędzie wielkanocne. Podczas hymnu „Chwała na wysokości” w kościele rozbrzmiewały wszystkie dzwony.

dsc00870dsc00903dsc00906

Tego dnia została pobłogosławiona woda chrzcielna, po czym odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

dsc00908dsc00919dsc00928

Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów

W Wielką Sobotę przynosimy do kościoła pokarmy aby je poświęcić.

dsc00781

„Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31).

dsc00789dsc00800

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami.

dsc00807dsc00780

Liturgia Wielkiego Piątku

W Wielki Piątek w skupieniu i ciszy zgromadziliśmy się w kościele na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza przede wszystkim do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę.

dsc00688dsc00698

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęliśmy liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej, uroczyście odczytany w naszym kościele. Po liturgii słowa nastąpiła wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu.

dsc00705

Punktem szczytowym całej liturgii była adoracja Krzyża i wspólna Komunia święta.

dsc00721dsc00727

Na zakończenie eucharystyczne Ciało Chrystusa, zostało uroczyście przeniesione do adoracji do Grobu Pańskiego.

dsc00735dsc00744 dsc00756 Grób Pański

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia, aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, będziemy modlić się o godz. 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

W Wielki Czwartek, w dniu kiedy Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa składamy wszystkim kapłanom, a w sposób szczególny naszym duszpasterzom gorące życzenia.

dsc00670

Niech Pan Jezus błogosławi Wam w duszpasterzowaniu na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Niech Jezus Chrystus, Najwyższy Pasterz, umacnia w powołaniu, obdarza zdrowiem. Szczęść Boże!

dsc00657 dsc00659dsc00665dsc00667dsc00660

Liturgia Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek zgromadzili się wierni w naszym kościele wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczyliśmy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Bierze chleb i wino, i przemienia je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.

dsc00602

Postawa Chrystusa umywającego nogi, postawa pełna miłości jest warunkiem owocnego udziału w Eucharystii. Do prawdziwej miłości, nie szukającej swego, zobowiązuje nas dziś Chrystus. Miłość jest oczyszczeniem i prawdziwym obmyciem z grzechów.

dsc00574

A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. (J 13,4-5)

dsc00616

Nasza adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek do godz. 22:00 jest dowodem wdzięczności za dar Eucharystii.

dsc00645Wielki czwartek

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w czas Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominali i przeżywali wydarzenia męki i śmierci Pana Jezusa.

dsc00513

dsc00534

Wielki Tydzień rozpoczyna się radosnym Hosanna śpiewanym przez rozentuzjazmowany tłum witający wjeżdżającego do Jerozolimy Jezusa, a kończy się ciszą grobu, gdzie złożono Jego ciało. Przez Kościół jesteśmy zaproszeni wsłuchać się w odgłosy wiwatującego tłumu Hosanna, zasiąść z Jezusem i Jego uczniami do „Czwartkowej Wieczerzy”, czuwać wraz z Nim w Ogrodzie Getsemanii, towarzyszyć Mu na drodze krzyżowej, by wreszcie stanąć pod Jego krzyżem z Maryją i uczniem Janem. Wydarzenia Triduum Paschalnego (Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty) wskazują na dar miłości, którą Bóg nieustannie ofiaruje każdemu z nas przez Jezusa. Dlatego też te szczególne dni w Liturgii Kościoła są dla nas umocnieniem się w wierze i odnowieniem więzi z Jezusem Chrystusem.

dsc00493

Entuzjazm mieszkańców Jerozolimy był bardzo wielki i spontaniczny, gdy witali Jezusa. Jednak jakże krótko trwał zachwyt Jego osobą. Oby ten rozpoczynający się wyjątkowy tydzień nie był biernym oczekiwaniem na Wielkanocne Alleluja Niedzieli Zmartwychwstania. Podejmijmy trud męki Jezusa aktywnie przeżywając Liturgię Triduum Paschalnego i trwając na modlitwie w tych dniach. Wsłuchując się w obfitość czytanego i rozważanego Bożego słowa odszukajmy w tych dniach najgłębszych motywów naszej wiary, przyjrzyjmy się w świetle Zbawiennej Męki Jezusa naszej wierności Bogu. A wszystko to po to, by przyjąć dar miłości od Ojca, by napełnić się radością faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i radością bycia chrześcijaninem – „przyjacielem” Jezusa Chrystusa: „Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co pan jego czyni. Nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca, przekazałem wam” (J 15,15).

dsc00555

W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Wierni przechowują je przez cały rok, aby w następnym roku mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane nasze głowy w Środę Popielcową. Na Kurpiach palmy dochodzą do wielkości 2-3 metrów i są zwykle pięknie przystrojone w sztuczne kwiaty. Procesja z palmami jest z jednej strony upamiętnieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś – naszym kroczeniem wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się w ten sposób na to, że nasza droga do Ojca prowadzi zawsze przez krzyż.

PORZĄDEK WIELKIEGO TYGODNIA

PORZĄDEK WIELKIEGO TYGODNIA

WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

 • Kancelaria parafialna czynna w godzinach 16.00 – 17.30
 • Spowiedź w godzinach 17.30 – 18.00
 • Msze św. – godz. 7.30 i 18.00
 • Konferencja dla rodziców i chrzestnych – wtorek godz. 18.30

WIELKI CZWARTEK

 • godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 • do godz. 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIELKI PIĄTEK

 • godz. 5.00 „Ciemna Jutrznia”
 • godz. 15.00 Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
 • godz. 15.30 Droga Krzyżowa
 • godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża
 • do godz. 23.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim

WIELKA SOBOTA

 • godz. 5.00 „Ciemna Jutrznia”
 • godz. 8.30 – 14.00 P o ś w i ę c e n i e p o k a r m ó w
 • godz. 15.00 II dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego
 • godz. 20.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego
  (prosimy o przyniesienie świec)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • godz. 6.00 Procesja i Msza św. Rezurekcyjna
 • Msze św. jak w każdą niedzielę
 • godz. 15.00 III dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEGO ROZWAŻANIA TAJEMNIC MĘKI, ŚMIERCI
I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO